Kroglični ventil, protipovratni ventili in varnostni ventili, filtri